Lista zawodów
przejrzyj informacje na temat stanowisk

Agent ubezpieczeniowy jest osobą, zawierającą umowy ubezpieczeniowe z klientami w imieniu zakładu ubezpieczeniowego. W swojej pracy agent ubezpieczeniowy musi wykazywać się znajomością prezentowanej oferty oraz elementów zagadnień prawnych. Jako, że jest to zawód blisko związany z pracą handlowca, agent ubezpieczeniowy powinien posiadać wysoko rozwinięte kompetencje społeczne.


Umiejętności kluczowe

Świadczenie usług pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń
 • mienia
 • na życie
 • od odpowiedzialności cywilnej
 • wypadkowych i chorobowych

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

Rola analityka w firmie jest niezwykle ważna ponieważ na podstawie zgromadzonych danych finansowych prognozuje i planuje działania firmy. Analityk decyduje zatem na co najlepiej wydać pieniądze, bada opłacalność poszczególnych produktów czy usług oferowanym przez firmę i sporządza krótko i długotrwałe strategie finansowe firmy. Zawód analityka jest jeszcze stosunkowo nowy w Polsce – zazwyczaj własnych analityków mają tylko wielkie korporacje. Coraz częściej spotkać można także małych i średnich przedsiębiorców, którzy decydują się skorzystać z usługi analityka i proszą o sporządzenia budżetu przedsiębiorstwa - zazwyczaj przed rozpoczęciem działalności lub w obliczu bankructwa.


Umiejętności kluczowe

Analiza finansowa
 • zdolności operacyjnych
 • pozycji strategicznej
 • raportów finansowych
 • sytuacji ekonomicznej
 • wskaźników finansowych
 • wyników i sytuacji finansowej firmy
Realizacja strategii finansowej firmy
 • analiza rentowności

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

Architekt to, najprościej mówiąc, specjalista zajmujący się tworzeniem koncepcji i projektów budowli. Praca architektów jest w rzeczywistości bardzo zróżnicowana ze względu na podmiot ich specjalności. Projektowanie architektoniczne to bowiem nie tylko koncepcje budynków, ale także dróg, mostów, czy przestrzeni miejskiej. Niezależnie jednak od specjalności, praca architekta wymaga ukończenia studiów na kierunku architektura lub budownictwo, a także wielu predyspozycji, takich jak rozwinięta wyobraźnia przestrzenna czy zmysł artystyczny.


Umiejętności kluczowe

Sporządzanie dokumentacji
 • technicznej oraz rysunków i schematów
 • ogólnobudowlanej
Projektowanie budowlane
 • mostów i wiaduktów
 • planowanie przestrzenne
 • urbanizacyjne
 • obiektów, budynków
 • dróg, autostrad

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Archiwista - wbrew pozorom – to zwód wymagający szerokich kompetencji. Osoba pracująca na tym stanowisku co prawda zazwyczaj zajmuje się porządkowaniem akt w magazynie, ale często aby poprawie wykonywać swoją pracę musi posiadać wiedzę historyczną lub inną specjalistyczną (w zależności od rodzaju akt). Archiwista zazwyczaj może znaleźć zatrudnienie w archiwach państwowych, urzędowych lub zakładowych. Taka praca z pewnością będzie odpowiadać osobom, które cenią sobie spokój i samodzielność w pracy.


Umiejętności kluczowe

Archiwizowanie
 • akt osobowych
 • dokumentów i danych
 • dokumentów elektronicznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Praca Asenizator – mówiąc delikatnie- nie należy do najprzyjemniejszych zawodów. W ramach swoich obowiązków asenizator usuwa płynne nieczystości z szamb i dołów kloacznych. Praca asenizatora może przynieść duże zyski - zwłaszcza jeśli zainwestuje się we własny biznes – wtedy zarobki sięgają nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.


Umiejętności kluczowe

Usługi asenizacyjne
 • wywóz nieczystości płynnych
 • czyszczenie szamba
 • czyszczenie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • wywóz szamba

Praca sekretarki w dużym stopniu polega na organizowaniu narad, spotkań, wyjazdów służbowych oraz szkoleń. Do pozostałych obowiązków sekretarki należy zapewnienie przepływu dokumentów w firmie i poza firmą, sporządzanie różnego rodzaju pism, a także obsługa kontrahentów i udzielanie informacji. Osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny dobrze znać obsługę komputera, a także innych urządzeń biurowych.


Umiejętności kluczowe

Prace biurowe w zakresie
 • zarządzania obiegiem dokumentów w firmie
 • archiwizowania, kopiowania i kserowania dokumentów
Organizacja i prowadzenie sekretariatu
 • administrowanie dokumentacją
 • rejestracja dokumentacji przychodzącej i wychodzącej
 • przygotowywanie pism urzędowych / szablonów dokumentów
 • organizowanie i obsługa spotkań biznesowych / wyjazdów służbowych
 • opracowywanie zestawień, analiz i raportów
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa klienta w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
Obsługiwanie programów komputerowych
 • podstawowego pakietu MS Office (Word, PowerPoint, Excel)

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Asystent rodziny to osoba, której celem jest wspieranie rodziny przez pewien określony czas, aby w przyszłości mogła ona samodzielnie pokonywać trudności życiowe. Asystenci zazwyczaj wspierają rodziny w procesie opieki i wychowywania dzieci, a także zarządzania budżetem domowym.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

Audytor zajmuje się przeprowadzaniem i raportowaniem audytów, czyli niezależnych (wewnętrznych lub zewnętrznych) kontroli wybranego aspektu działalności przedsiębiorstwa. Dokładny zakres i procedura kontroli zależy od specjalizacji audytora (np. audyt finansowy, audyt jakości usług itp.).


Umiejętności kluczowe

Przeprowadzanie audytów
 • energetycznych
 • usług i wyrobów
 • jakościowych
 • informatycznych
 • finansowych
 • inwestycyjnych

Kompetencje uniwersalne

 • dokładność i odpowiedzialność

Barman to specjalista od odpowiedniego doboru składników do napojów (zarówno alkoholowych jak i bezalkoholowych). Barman musi znać przepisy a także różne techniki przygotowywania drinków ale powinien się także wykazywać własną inwencją przy tworzeniu autorskich mieszanek. Barmani znajdą pracę w hotelach i lokalach działających do późnych godzin nocnych.


Umiejętności kluczowe

Obsługa barmańska
 • przygotowywanie drinków
 • serwowanie win i alkoholi
 • kompleksowa obsługa bankietów
 • opracowywanie receptur drinków
 • kompleksowa obsługa imprez okolicznościowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Blacharz to osoba, która wykonuje i naprawia różnego rodzaju części nadwozia i podwozia pojazdów – np. rekonstruuje i lakieruje części karoserii samochodowej po jej uszkodzeniu.


Umiejętności kluczowe

Prace blacharsko-lakiernicze
 • lakierowanie
 • maskowanie rys i zarysowań lakieru
 • renowacja felg i alufelg
 • prostowanie karoserii i usuwanie wgnieceń
 • piaskowanie

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Zadaniem brukarza jest układanie, naprawianie i rozbieranie nawierzchni ulic, placów, dróg oraz chodników. Zatem brukarz znajdzie pracę tam, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Osoba, które chce pracować na tym stanowisku nie musi posiadać żadnego specjalistycznego wykształcenia – w tej pracy zdecydowanie ważniejsze jest posiadanie odpowiednich umiejętności i doświadczenie.


Umiejętności kluczowe

Układanie bruku
 • chodników i krawężników
 • kostki brukowej i granitowej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Cieśla jest to osoba zajmująca się obróbką drewna. W swojej pracy cieśla najczęściej wykonuje konstrukcje drewniane na potrzeby branży budowlanej. Praca ta wymaga znajomości metod wyginania i łączenia drewna, a także ponadprzeciętnej zręczności.


Umiejętności kluczowe

Wykonywanie prac budowlanych
 • ciesielskich

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Coach to osoba, której celem jest motywowanie klientów do osiągania wyznaczonych przez nich celów. Bardzo często zdarza się też tak, że coach wspólnie z klientem wyznacza cele. Cele mogą dotyczyć różnych obszarów – zawodowego ( np. chciałbym efektywniej zarządzać ludźmi), osobistego (np. chciałbym lepiej organizować swój czas), czy rozwojowego (np. chciałbym lepiej radzić sobie ze złością). Praca coacha polega na tym, aby za pomocą umiejętnie stawianych pytań i narzędzi klient potrafił zidentyfikować problem, ustalić strategie działania a następnie osiągnąć pożądaną zmianę. W zależności od wielkości problemu praca z jednym klientem może trwać przez jedno lub kilkadziesiąt spotkań.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie coachingu
 • life
 • biznesowego
 • executive
 • grupowego
 • personalnego

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętności komunikacyjne

Copywriter to osoba uczestnicząca w procesie tworzenia kampanii marketingowych. Jej głównym wkładem w kampanię jest stworzenie wszelkich potrzebnych treści (tekstów) reklamowych (sloganów, treści broszur, scenariuszy reklam itd.). Jest to praca dla osób kreatywnych i lubiących pracę w zespole.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie działań marketingowych
 • pisanie artykułów promocyjnych
Redagowanie tekstów
 • sloganów reklamowych (copywriting)
 • e-magazynów, newsleterów, ofert, mailingu
 • na specjalne zamówienie

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Praca cukiernika to przede wszystkim produkcja różnego rodzaju ciast, ciastek, torów, deserów itp. Zazwyczaj do obowiązków cukiernika należy także nadzór nad zaopatrywaniem miejsca pracy w odpowiednie produkty. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna cechować się dużą dokładnością, cierpliwością oraz zmysłem artystyczną. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania tego typu pracy są alergie i choroby skóry. Cukiernik może zostać zatrudniony w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów cukierniczych, w hotelach, prywatnych cukierniach lub też otworzyć własną działalność gospodarczą.


Umiejętności kluczowe

Pieczenie
 • pieczywa
 • ciast i ciasteczek
 • i dekorowanie tortów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Dekarz zajmuje się kryciem dachów, ich konserwacją i naprawą oraz montażem urządzeń służących do odprowadzania wody z dachów. Dekarz montuje także okna dachowe oraz wykonuje podkłady pod pokrycia dachowe. Osoba wykonująca pracę dekarza powinna posiadać dobrą koordynację wzrokowo-ruchową oraz zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy powyżej 3metrów.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Detektyw to zawód, który cieszy się coraz większą popularnością, a to za sprawą rosnącego zapotrzebowania na usługi detektywistyczne. Głównym zadaniem detektywa jest pozyskiwanie takich informacji, które są niezwykle cenne dla jego klientów, dlatego bardzo ważne w tej pracy są także umiejętności osobiste (np. umiejętność wywierania wpływu, przekonywania, radzenia sobie ze stresem czy zdolność do logicznego myślenia i wyciągania wniosków).


Umiejętności kluczowe

Usługi detektywistyczne
 • montaż specjalistycznych urządzeń zabezpieczających przed wypływem informacji
 • zbieranie informacji w sprawach karnych
 • zbieranie informacji o sprawach cywilnych (majątkowe, spadkowe)
 • wykrywanie sprawców kradzieży czy włamań
 • sprawdzanie wiarygodności osób, firm oraz informacji
 • poszukiwanie osób zaginionych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Dietetyk to specjalista od spraw żywienia. Jego głównym zadaniem jest ocena wpływu konkretnych produktów na organizm (w zależności od wieku czy stanu zdrowia) i na tej podstawie tworzenie specjalistycznych diet (np. odchudzających, dla sportowców, dla cukrzyków itd.). Obecnie coraz więcej osób korzysta z pomocy dietetyka, dlatego ten zawód staje się coraz bardziej rentowny, zwłaszcza jeśli otworzy się prywatny gabinet.


Umiejętności kluczowe

Układanie diet
 • odchudzających dla dzieci i młodzieży
 • dla osób z nadwagą i osób otyłych
 • oczyszczających
 • dla osób cierpiących na nietolerancję pokarmową
 • przy chorobach układu pokarmowego i innych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Doradca finansowy to osoba, która udziela porad klientom banków czy firm ubezpieczeniowych. Celem doradztwa jest przedstawienie oferty firmy w której zatrudniony jest doradca (np. banku) oraz przedstawienie najkorzystniejszych sposób ulokowania pieniędzy klienta. W tej pracy niezwykle ważne są umiejętności argumentowania i przekonywania, ważne też aby doradca finansowy był możliwe obiektywny i uczciwy w swoich działaniach. Praca ta zazwyczaj wiąże się z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej, samodzielnym pozyskiwaniem klientów i elastycznymi godzinami pracy.


Umiejętności kluczowe

Usługi doradcze
 • doradztwo finansowe
 • doradztwo inwestycyjne

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

Główne zadania elektromontera to montaż i serwisowanie urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie zakładu. Elektromonter nadzoruje poprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji elektrycznych, funkcjonujących w danym miejscu pracy. Ważną cechą którą powinien charakteryzować się elektromonter jest odpowiedzialność podczas wypełniania powierzanych mu obowiązków, ponieważ od tego często zależy bezpieczeństwo pozostałych jego współpracowników.


Umiejętności kluczowe

Instalowanie sieci
 • elektrycznych
Naprawa i serwisowanie elementów stałych budynków
 • sieci elektrycznych

Kompetencje uniwersalne

 • elastyczność działania/gotowość do uczenia się

Praca elektryka polega na projektowaniu i instalacji sieci elektrycznych, a także wykonywaniu przeglądów technicznych oraz konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych. Oczywiście obowiązki elektryka mogą się różnić w zależności od wykształcenia i posiadanych umiejętności.


Umiejętności kluczowe

Instalowanie sieci
 • elektrycznych
Naprawa i serwisowanie elementów stałych budynków
 • sieci elektrycznych
Czytanie i analiza dokumentacji
 • elektronicznej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

To zawód, który wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ponieważ zadaniem fizjoterapeuty jest powstrzymanie postępujących w organizmie zmian (np. zwyrodnień kręgosłupa) czy poprawienie sprawności ruchowej (np. po wypadku). Fizjoterapeuta w swojej pracy stosuje masaże, ćwiczenia, a także odpowiednie zabiegi. Ponieważ fizjoterapeuci często pracują z osobami w jakimś stopniu niepełnosprawni dlatego powinni charakteryzować się życzliwością i wysokim poziomem empatii.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych w zakresie
 • korekcji wad postawy
 • łagodzenia dolegliwości kręgosłupa
Wykonywanie masaży
 • odchudzających i ujędrniających
 • limfatycznych
 • relaksacyjnych
 • leczniczo-zdrowotnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Głównym zadaniem florysty (bukieciarza) jest aranżacja kompozycji z kwiatów naturalnych i sztucznych. Efektem pracy florysty są bukiety okazjonalne, wieńce, kwiatowe elementy wystroju wnętrz itp. W zakresie obowiązków florysty leży również pielęgnowanie powierzonej mu do pracy roślinności.


Umiejętności kluczowe

Dekorowanie
 • florystyczne
Obsługa imprez u klienta
 • florystyczna
Uprawa roślin
 • kwiatów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Praca fotografa polega już nie tylko na profesjonalnym robieniu zdjęć. W związku z cyfryzacją branży fotograficznej coraz częściej do wykonania pełnej usługi fotograf, oprócz swojego zmysłu artystycznego, musi zaangażować także umiejętności cyfrowej obróbki zdjęć.


Umiejętności kluczowe

Fotografowanie
 • fotografia okolicznościowa
 • fotografia reportażowa i dokumentalna
 • fotografia oficjalna (zdjęcia do dokumentów)
 • fotografia artystyczna
 • cyfrowa obróbka fotografii

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Zadanie fryzjera to ostrzyżenie i wymodelowanie włosów w taki sposób, aby uzyskać oczekiwany przez klienta efekt. Oprócz strzyżenia i modelowania fryzjerzy zajmują się także koloryzacją włosów, a czasami także ich przedłużaniem i zagęszczaniem. Zawód fryzjera w ostatnim czasie zyskuje na renomie, a fryzjerzy coraz częściej nazywają się stylistami fryzur. Zarobki fryzjera uzależnione są od jego umiejętności i popularności i mogą sięgać nawet kilku tysięcy miesięcznie. Dodatkowym atutem tego zawodu jest to, że usługa może być świadczona w domu klienta –wtedy fryzjer nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Umiejętności kluczowe

Prace fryzjerskie
 • strzyżenie damskie
 • stylizacja fryzur
 • koloryzacja włosów
 • strzyżenie męskie
 • czesanie fryzur okolicznościowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Garbarz to osoba zajmująca się wyprawianiem skór zwierzęcych. Z użyciem metod chemicznych i mechanicznych garbarz przygotowuje surowe skóry zwierzęce do dalszego wykorzystania np. w przemyśle obuwniczym czy odzieżowym.


Umiejętności kluczowe

Garbowanie
 • wyprawianie skór zwierząt futerkowych
 • wyprawianie skór zwierząt leśnych
 • uszlachetnianie i farbowanie skór
 • wyprawianie skór licowych miękkich

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

To osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem sieci gazowych zarówno zewnętrznych czyli między budynkami jak i wewnętrznych – w budynkach


Umiejętności kluczowe

Usługi gazownicze
 • wymiana instalacji gazowej
 • sporządzanie projektów gazowych
 • prowadzenie przeglądów gazowych
 • konserwacja instalacji gazowej

Kompetencje uniwersalne

 • dokładność i odpowiedzialność

Geodeta to osoba, która zajmuje się pomiarem gruntów, a także sporządza mapy i plany geodezyjne, dlatego geodetę często potocznie nazywa się mierniczym. Osoby pracujące w tym zawodzie zazwyczaj zatrudniane są w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary lub sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych. Geodeci zatrudniani są także w firmach poszukujących różnych surowców (np. gazu, ropy), a także w kopalniach.


Umiejętności kluczowe

Usługi geodezyjne
 • w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
 • w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
 • w zakresie redakcji map

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Geodeta jest specjalistą w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych.


Umiejętności kluczowe

Usługi geodezyjne
 • w zakresie redakcji map
 • w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
 • w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
Wykonywanie pomiarów specjalistycznych
 • geodezyjnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Praca glazurnika polega na okładaniu pionowych ścian płytkami glazurowymi lub innymi materiałami budowlanymi (np. płytki szklane, drewniane itd.) Często zadaniem glazurnika jest odnawianie ścian, które są już wyłożone płytkami. Glazurnik jest zazwyczaj jednym z członków ekipy budowlanej – obok murarza, tynkarza itd.


Umiejętności kluczowe

Układanie elementów ściennych
 • paneli ściennych
 • kafli ściennych/glazury
 • tynków dekoracyjnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Grafik komputerowy to osoba, odpowiedzialna za opracowanie materiałów i projektów graficznych o różnym przeznaczeniu, zgodnie z wytycznymi klienta. Do wykonania i obróbki projektów graficznych niezbędna jest biegłość w obsłudze profesjonalnego oprogramowania komputerowego. W tym zawodzie brak formalnych wymogów, dotyczących wykształcenia, nieodzowne jest jednak posiadanie zmysłu estetycznego i zdolności artystycznych.


Umiejętności kluczowe

Obsługiwanie programów komputerowych
 • graficznych i do tworzenia stron WWW
Projektowanie graficzne
 • grafika firmowa (logo, wizytówki)
 • grafika reklamowa do druku (foldery, plakaty, billboardy, ulotki, wizytówki, zaproszenia)
 • grafika reklamowa do Internetu (bannery, prezentacje, newsletery)
 • projektowanie do książek, gazet, magazynów
 • projektowanie i wykonywanie stron www

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Handlowiec to jeden z tych zawodów, w którym na pierwszym miejscu liczą się kompetencje osobiste. Skuteczny handlowiec powinien być komunikatywny, posiadać dar przekonywania, powinien umieć radzić sobie w trudnych sytuacjach i mieć opanowane techniki sprzedaży. Praca handlowa nie ogranicza się jedynie do sprzedaży, handlowiec powinien rozpoznawać potrzeby klienta i odpowiadać na nie.


Umiejętności kluczowe

Obsługa klientów w zakresie
 • negocjacji warunków transakcji
 • posprzedażowej obsługi klienta
 • realizacji zamówień klientów
 • sprzedaży i utrzymywania relacji
 • promowania towarów i usług

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

Hydraulik zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacji i centralnego ogrzewania. Po zamontowaniu instalacji zadaniem hydraulika jest dbanie o utrzymanie prawidłowego funkcjonowania i dokonywanie przeglądów. Większość hydraulików prowadzi własną działalność gospodarczą, a po zaopatrzeniu się w odpowiednie narzędzia praca ta nie wymaga dużych nakładów finansowych.


Umiejętności kluczowe

Instalowanie sieci
 • wodno-kanalizacyjnych
Naprawa i serwisowanie elementów stałych budynków
 • sieci wodno-kanalizacyjnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Informatyk jest specjalistą w zakresie technologii informacyjnych. Administrator sieci komputerowych w przedsiębiorstwie czuwa nad bezawaryjnością funkcjonowania firmowego systemu informatycznego – poprawnym funkcjonowaniem sprzętów komputerowych poszczególnych użytkowników, jak i firmowych baz danych i sieci IT.


Umiejętności kluczowe

Instalowanie
 • sprzętu komputerowego
 • oprogramowania
 • sieci Wi-Fi
Administrowanie informatyczne
 • stronami www
 • siecią IT
 • oprogramowaniem w firmie
 • bazami danych i dokumentacją

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Instruktorem fitness może zostać właściwie każdy, kto lubi ćwiczyć, ma dobrą kondycję i dobry stan zdrowia. Tytuł instruktora uzyskuje się uczestnicząc w kursie trwającym zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy. W czasie kursu kandydat na instruktora zdobywa podstawową wiedzę o prowadzeniu zajęć - m.in. o rodzajach ćwiczeń i sposobie ich komponowania. Instruktorzy zazwyczaj pracują w klubach fitness na umowę zlecenie – dlatego jest to dobry sposób na dodatkowe zajęcie zawodowe.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie zajęć ruchowych - fitness
 • trening wytrzymałościowy
 • pilates
 • step
 • trening kształtujący - typu shape
 • joga
 • trening wyszczuplający - typu fat-burning

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętności komunikacyjne

Praca instruktora jazdy polega na praktycznym przyuczeniu kursanta starającego się o prawo jazdy do prowadzenia danego rodzaju pojazdu. Ze względu na dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kursanta i innych użytkowników drogi podczas szkolenia, instruktor powinien cechować się opanowaniem oraz wysoką odpornością na stres.


Umiejętności kluczowe

Szkolenia z techniki jazdy
 • pojazdami osobowymi
 • motocyklami
 • eco-driving
 • pojazdami ciężarowymi
 • w warunkach trudnych
 • pojazdami szynowymi

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Introligator to osoba odpowiedzialna za oprawianie materiałów drukowanych, zarówno w zakresie wykonania i ozdobienia oprawy, jak i prawidłowego umieszczenia w niej publikacji. Prace introligatorskie (z wyłączeniem prac nad materiałami o wartości historycznej) wykonuje się obecnie prawie wyłącznie maszynowo.


Umiejętności kluczowe

Prace poligraficzne
 • prace introligatorskie
 • obsługa maszyn i sprzętu poligraficznego

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Praca jubilera (złotnika) polega na wytwarzaniu biżuterii i innych przedmiotów użytkowych z materiałów i kamieni szlachetnych. Jubiler zajmuje się również naprawą, konserwacją i ewentualną przeróbką (przetapianiem, ozdabianiem, skracaniem, zmniejszaniem) wyrobów złotniczych na zlecenie klienta.


Umiejętności kluczowe

Jubilerstwo i złotnictwo
 • naprawa biżuterii
 • wprawianie kamieni szlachetnych
 • wyrób biżuterii z metali szlachetnych i ich stopów
 • powiększanie i zmniejszanie pierścionków i obrączek
 • renowacja starej biżuterii

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku kadrowej to: prowadzenie dokumentacji kadrowej, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązywaniem umów, prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy. Osoby pracujące w dziale kadr często zajmują się także rekrutacją i selekcją kandydatów do pracy.


Umiejętności kluczowe

Kompleksowa obsługa kadrowa
 • prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • zawieranie, przedłużanie i rozwiązywanie umów o pracę
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
Wykonywanie analizy zatrudnienia
 • dla potrzeb polityki kadrowej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Kaletnik zajmuje się wytwórstwem, konserwacją i naprawą wyrobów ze skóry naturalnej, skóry sztucznej lub tkanin, ze szczególnym uwzględnieniem galanterii – pasków, torebek, portfeli itp.


Umiejętności kluczowe

Kaletnictwo i rymarstwo
 • obciąganie guzików
 • nitowanie
 • wyrób i naprawa galanterii skórzanej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Kamieniarz to osoba zajmująca się obróbką kamienia celem nadania mu formy przedmiotów użytkowych i/lub ozdobnych. W praktyce najczęstszym zajęciem kamieniarza jest formowanie nagrobków. Kamieniarz może zajmować się także tworzeniem form artystycznych z kamienia (rzeźb, płaskorzeźb).


Umiejętności kluczowe

Szlifowanie i polerowanie
 • kamienia
Kamieniarstwo artystyczne
 • renowacja pomników i nagrobków
 • wykonywanie posągów i rzeźb
 • wykonywanie pomników i nagrobków
 • obrabianie kamieni ozdobnych
 • grawerowanie w kamieniu

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Kasjer jest zatrudniony do obsługi kasy fiskalnej i zazwyczaj do tego sprowadza się jego funkcja w dużych supermarketach. W mniejszych sklepach zazwyczaj stanowisko kasjera łączone jest z szeroko pojętą pracą na sklepie (np. wykładanie towaru itp.)


Umiejętności kluczowe

Obsługa klientów w zakresie
 • sprzedaży produktów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Podstawowe zadanie kelnera to profesjonalna obsługa klientów od momentu wejścia do lokalu aż do jego opuszczenia. Zatem kelner wita gości, pomaga wybrać stolik, przedstawia menu oraz udziela wszelkich informacji odnośnie serwowanych w lokalu potraw, a następnie przyjmuje zamówienie od klientów. Kelner powinien cały czas sprawować nadzór nad klientami i reagować na ich wezwanie. Obsługa kelnerska często stanowi „wizytówkę” lokalu zatem osoby decydujące się pracować w tym zawodzie powinny charakteryzować się miłą aparycją, cierpliwością i umiejętnością radzenia sobie z trudnymi klientami.


Umiejętności kluczowe

Obsługa kelnerska
 • serwowanie win i alkoholi
 • roznoszenie posiłków
 • kompleksowa obsługa imprez okolicznościowych
 • kompleksowa obsługa bankietów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Praca kierowcy polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie pojazdów
 • ciężarowych
 • osobowych
 • autobusów
Przewóz mienia
 • przesyłek kurierskich
Przewóz osób
 • obsługa osób prywatnych
 • obsługa wyjazdów turystyczno-wycieczkowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Kierownik budowy to osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem prac budowlanych. Odpowiada on m.in. za jakość i terminowość robót, zgodność prac z założonym projektem, prowadzenie dokumentacji budowlanej, a także bezpieczeństwo pracowników budowy. Praca ta wymaga nie tylko wiedzy fachowej z zakresu budownictwa, ale także szerokich kompetencji zarządzania zespołem.


Umiejętności kluczowe

Przeprowadzanie audytów
 • robót budowlanych
Zarządzanie i nadzorowanie realizacji
 • prac budowlanych
Kontrolowanie i nadzór
 • prac budowlanych
 • przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
Czytanie i analiza dokumentacji
 • ogólnobudowlanej
Sporządzanie dokumentacji
 • ogólnobudowlanej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie dokumentacji budowy oraz kierowanie procesem realizacji budowy lub robót budowlanych. Ponieważ kierowaniem budową jest odpowiedzialną i samodzielną funkcją, zatem kierownik powinien posiadać fachową wiedzę dotyczącą oceny zjawisk technicznych i zagadnień architektonicznych.


Umiejętności kluczowe

Kontrolowanie i nadzór
 • przestrzegania przepisów BHP
Kontrolowanie i nadzór
 • prac budowlanych
 • przestrzegania przepisów o dozorze technicznym

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Konwojent to osoba odpowiedzialna za przewóz osób lub mienia wartościowego z jednoczesnym zapewnieniem szczególnej ochrony i bezpieczeństwa tego transportu.


Umiejętności kluczowe

Konwojowanie
 • zwierząt
Konwojowanie
 • mienia
 • osób

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Zakres obowiązków koordynatora sprzedaży będzie uzależniony od firmy i oferowanych prze nią produktów lub usług. Zazwyczaj jednak koordynator jest odpowiedzialny za sprzedaż produktów oraz budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami. Czasami osoba zatrudniona na tym stanowisku koordynuje akcje prowadzące do wzrostu poziomu sprzedaży lub kieruje pracą sprzedawców. Jest to praca która wymaga specyficznych umiejętności: duże znaczenie ma tu umiejętność obsługi klienta, pozytywne nastawienie, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy pod presją.


Umiejętności kluczowe

Obsługa klientów w zakresie
 • posprzedażowej obsługi klienta
 • monitorowania rynku i działania konkurencji
 • sprzedaży i utrzymywania relacji
 • realizacji zamówień klientów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Praca korepetytora polega zazwyczaj na poszerzeniu wiedzy bądź umiejętności, pomocy w przygotowaniu do egzaminu lub pomocy w nadrobieniu zaległości. Ta praca ma wiele zalet: możliwość ustalenia czasu pracy, możliwość pogodzenia tej pracy z innymi zajęcia i stosunkowo wysoka stawka za godzinę pracy (uzależniona jednak od przedmiotu z którego udzielane są korepetycje).


Umiejętności kluczowe

Pomoc pedagogiczna
 • tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
 • tworzenie i modyfikowanie programów nauczania
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci
 • Usługi pedagogiczne - działania edukacyjne wobec dzieci i młodzieży
Korepetycje
 • edukacja wczesna
Zajęcia pozalekcyjne
 • praktyczno-technicznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Kosmetyczka zajmuje się pielęgnacją i ozdabianiem ciała, a w szczególności twarzy. Zasięg świadczonych przez kosmetyczkę usług zależy od jej indywidualnych kwalifikacji – od manicure aż po fizjoterapię. Niewątpliwie jest to usługa, która cieszy się coraz większą popularnością. Kosmetyczki zazwyczaj pracują w ramach własnej działalności gospodarczej bardzo często zaczynając od świadczenia usług w domu klientek.


Umiejętności kluczowe

Usługi kosmetyczne i spa w zakresie
 • manicure i pedicure
 • zabiegów na ciało
 • zabiegów na twarz i dekolt

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Tradycyjne krawiectwo, polegające na szyciu odzieży i bielizny jest pomału wypierane przez produkcję masową. Zakłady krawieckie wciąż odnajdują jednak swoje miejsce na rynku, świadcząc najczęściej usługi drobne – dopasowywanie i przerabianie odzieży.


Umiejętności kluczowe

Szycie
 • odzieży lekkiej i bielizny
 • odzieży wierzchniej
Przeróbki krawieckie
 • dopasowywanie odzieży
 • skracanie odzieży
 • wymiana zamków

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

W każdej firmie potrzebny jest księgowy. Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowy odpowiada za zbieranie i przechowywanie faktur i innych ważnych dokumentów księgowych, wpisywania ich do systemu, a następnie analizowania i wyciągania wniosków o działalności firmy. Księgowy musi także pilnować, aby wszystkie obowiązki wobec urzędu skarbowego i innych instytucji zostały spełnione. Księgowy musi także cały czas aktualizować swoją wiedzę w kontekście zmieniających się przepisów prawa.


Umiejętności kluczowe

Prace księgowe
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie kasy
 • opracowywanie sprawozdań finansowych
 • opracowywanie bilansu
 • naliczanie odsetek
 • naliczanie kar
 • kontrola przychodów i rozchodów
 • ewidencja środków trwałych
 • rejestracja faktur
 • przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Kucharz zajmuje się przygotowywaniem dań dostosowanych do okoliczności i wymagań klientów. Kucharz powinien posiadać także wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia składników i właściwego stosowania produktów spożywczych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna także znać zasady serwowania potraw, deserów i napojów oraz podawać je w jak najbardziej atrakcyjnej formie.


Umiejętności kluczowe

Gotowanie
 • dekorowanie dań
 • posiłków domowych
 • posiłków dietetycznych
 • dań cateringowych
 • potraw na przyjęcia okazjonalne

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Do obowiązków kuriera należy odbieranie przesyłek od klientów i dostarczanie ich do nadawców na podległym obszarze.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie pojazdów
 • osobowych
 • ciężarowych
Przewóz mienia
 • przesyłek kurierskich

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Kuśnierz zajmuje się obróbką skór futerkowych, z których następnie wykonuje odzież i galanterię futrzaną.


Umiejętności kluczowe

Kuśnierstwo
 • wymiana zapięć w odzieży futrzanej i skórzanej
 • poprawki kuśnierskie
 • szycie futer, kożuchów, kurtek
 • obszywanie odzieży skórzanej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Magazynier to osoba, która wykonuje i/lub nadzoruje czynności związane działalnością magazynu. Niezbędne w pracy magazyniera są umiejętności obsługi wózka widłowego oraz obsługi komputera.


Umiejętności kluczowe

Monitorowanie gospodarki magazynowej
 • według zasad FIFO, LIFO i FEFO
 • stanów magazynowych
 • dostaw/wysyłek
 • załadunku/rozładunku
Obsługiwanie programów komputerowych
 • magazynowych
Układanie towarów
 • na wielopoziomowych regałach

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Malarz-tapeciarz zajmuje się malowaniem i tapetowanie pomieszczeń biurowych i mieszkalnych. Zazwyczaj jednak od malarzy –tapeciarzy wymaga się także umiejętności gładzenia i gruntowania ścian, a także montowania instalacji wodno-elektrycznych. Niewątpliwie o powodzeniu zawodowym malarza-tapeciarza przesądza jakość i zakres realizowanych przez niego usług.


Umiejętności kluczowe

Prace wykończeniowe
 • malowanie całościowe
 • kładzenie tapet

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Marynarz to członek załogi statku lub okrętu. Bez względu na charakter i rodzaj jednostki pływającej marynarz pełni funkcje związane z obsługą statku i zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi.


Umiejętności kluczowe

Obsługa jednostki pływającej
 • dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw jednostki
 • sztauowanie ładunku w ładowni
 • pełnienie wachty
 • wiązanie lin i węzłów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Zadaniem masażysty jest wykonywanie zabiegów manualnych, które mają na celu poprawienie stanu zdrowia, wyglądu lub po prostu samopoczucia osoby poddającej się masażowi. Dużym plusem pracy jako masażysta jest to, że można tę pracę traktować jako dorywczą – pracując we własnym domu lub dojeżdżając do klienta np. popołudniami lub jako pełnoetatowy zawód – pracując np. w gabinecie Spa, siłowni czy centrum medycznym. Natomiast dużym minusem jest to, że praca wymaga dużego wysiłku zazwyczaj w pozycji stojącej.


Umiejętności kluczowe

Wykonywanie masaży
 • relaksacyjnych
 • leczniczo-zdrowotnych
 • odchudzających i ujędrniających
 • limfatycznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Maszynista to osoba uprawniona do obsługi lokomotywy pociągowej (pociągów osobowych i towarowych). Jego główną odpowiedzialnością jest sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem ruchu składu pociągowego poprzez dostosowanie prędkości jazdy do warunków i wskazań sygnalizacji kolejowej.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie pojazdów
 • szynowych
Przewóz mienia
 • kontenerów
 • ładunków nietypowych i ponadgabarytowych
Przewóz osób
 • obsługa osób prywatnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Mechanik samochodowy jest to osoba, która diagnozuje i naprawia usterki pojazdów mechanicznych.


Umiejętności kluczowe

Diagnostyka sprzętów i pojazdów
 • ciężarowych
 • osobowych
 • jednośladów
Naprawa samochodów
 • wymiana oleju
 • wulkanizacja i serwisowanie opon
 • elektryki i elektroniki samochodowej
 • dokonywanie napraw mechanicznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest zarządzanie zespołem pracowników w taki sposób, aby realizowany projekt został ukończony na czas, a budżet nie został przekroczony. Menedżer projektu ma takie same obowiązki jak każda osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym czy menedżerskim z tą jednak różnicą, że ma zazwyczaj wyznaczony sztywny termin ukończenia projektu, którego powinien bezwzględnie przestrzegać.


Umiejętności kluczowe

Kierowanie zespołem
 • nadzorowanie pracy zespołów projektowych
 • doskonalenie efektywności zespołu
 • motywowanie pracowników
 • delegowanie zadań
 • budowanie zespołu pracowników

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Merchandiser to osoba, która układa produkty na półkach sklepowych w taki sposób, aby prezentowały się one jak najbardziej atrakcyjnie zapewniając tym samym wysoką sprzedaż. Zazwyczaj merchandiser jest zatrudniany przez producenta lub dostawcę towarów, a swoją pracę wykonuje we wskazanych przez niego sklepach. Często merchandiser doradza także w zakresie wystroju sklepu. Na rynku pracy pojawia się coraz więcej firm gotowych zatrudniać merchandisera, a zawód ten staje się coraz bardziej popularny.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • dokładność i odpowiedzialność

Murarz jest robotnikiem który zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych i innych materiałów budowlanych. Oprócz wznoszenia ścian murarz może także przeprowadzać rozbiórki oraz wykonywać schody, filary czy stropy. Praca murarza wymaga dobrego stanu zdrowia i wiąże się z częstymi zmianami miejsc pobytu (uzależnionymi od miejsca budowy). Wysokość wynagrodzenia murarzy może sięgać nawet kilku tysięcy miesięcznie – wszystko zależy od umiejętności i od tego czy osoba zatrudniona na tym stanowisku prowadzi własną działalność czy też działa na zlecenia innych firm.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Głównym zadaniem nauczyciela jest prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Nauczyciel może pracować w wielu placówkach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazja, technika, szkoły zawodowe itd.) Popularnym sposobem zarabiania dodatkowych pieniędzy przez nauczycieli jest udzielanie korepetycji.


Umiejętności kluczowe

Pomoc pedagogiczna
 • tworzenie i modyfikowanie programów nauczania
 • ocenianie postępów i wystawianie ocen
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci
 • prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Głównym zadaniem ochroniarza jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. Ochroniarz – w zależności od zakresu usług firmy w jakiej pracuje – może się zajmować konwojowaniem osób, pieniędzy lub towarów, albo ochroną różnych imprez (np. koncerty), sklepów czy placów budowy w celu uniemożliwienia napadu i/lub kradzieży. W tej pracy istotną rolę odgrywa posiadanie wysokiej sprawności fizycznej, znajomość technik interwencji i dobry stan zdrowia.


Umiejętności kluczowe

Konwojowanie
 • mienia
Monitoring i dozór
 • budynków, urzędów, placówek handlowych
 • parkingów, placów budowy
 • osób
 • imprez masowych (np. koncerty, targi, obchody uroczystości)
Konwojowanie
 • osób

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ogrodnik zajmuje opracowaniem projektu zagospodarowania ogrodu – uwzględniając przy tym rodzaj gleby, nasłonecznienie itd. W dalszej kolejności ogrodnik sadzi nasiona, trawę sadzonki drzew i krzewów itd, a w przypadku ogrodów już istniejących ogrodnik zajmuje się przycinaniem krzewów, nawożeniem roślin, pieleniem itd.


Umiejętności kluczowe

Pielęgnowanie ogrodów
 • przycinanie i wycinanie drzew
 • wykładanie żwiru, kamieni, kory, ziemi
 • przycinanie krzewów/pnączy/żywopłotów
 • pielenie, sadzenie i nawożenie roślin, krzewów i drzew
 • kształtowanie terenu

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Operator koparki (koparko-ładowarki) może znaleźć zatrudnienie na budowie (dróg, obiektów), gdzie sprzęt ten jest powszechnie wykorzystywany do potrzeb transportowych i przeładunkowych.


Umiejętności kluczowe

Obsługa maszyn budowlanych
 • koparek, ładowarek i koparko-ładowarek

Kompetencje uniwersalne

 • dokładność i odpowiedzialność

Wbrew pozorom praca operatora maszyn wymaga dużej sprawności psychomotorycznej – dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, zachowanego widzenia przestrzennego oraz dużej podzielności i przerzutności uwagi. Praca ta wiąże się także z dużą odpowiedzialnością bo sprzęt obsługiwany przez operatorów zazwyczaj jest bardzo drogi, a operator często ponosi odpowiedzialność finansową jeśli sprzęt został zniszczony w wyniku jego błędu. Niewątpliwym atutem tej pracy są wysokie zarobki, a osoby posiadające niezbędne uprawnienia i doświadczenie nie będą miały trudność w znalezieniu pracy w kraju jak i za granicą. Operatorzy maszyn budowlanych znajdą pracę na niemal każdej większej budowie.


Umiejętności kluczowe

Obsługa maszyn budowlanych
 • koparek, ładowarek i koparko-ładowarek
 • walców drogowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Operator maszyn skrawających to, najprościej mówiąc, osoba która w swojej pracy zawodowej zajmuje się obsługą urządzeń do obróbki elementów takich jak tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki itp. Praca ta wymaga doskonałej umiejętności odczytywania parametrów technicznych obrabianych elementów z rysunku technicznego oraz biegłej obsługi danego rodzaju sprzętu.


Umiejętności kluczowe

Obróbka materiałów
 • mechaniczna
Przygotowywanie dokumentacji technicznej
 • czytanie rysunku technicznego
Obsługa i monitoring pracy maszyn przemysłowych
 • obsługa manualna - bezpośrednia
 • obsługa za pośrednictwem oprogramowania komputerowego
 • programowanie NC/CNC

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Podstawowym obowiązkiem operatora wózka widłowego jest podnoszenie i przenoszenie towarów wielkogabarytowych przy użyciu wózka widłowego (jezdniowego).


Umiejętności kluczowe

Obsługa maszyn budowlanych
 • wózków jezdniowych (widłowych)
Układanie towarów
 • na wielopoziomowych regałach

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Opiekunka do dzieci zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi. Jej główne zadanie to dbanie o potrzeby dziecka i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Zazwyczaj dokładny zakres zadań opiekunki jest indywidualnie ustalany z opiekunami dziecka.


Umiejętności kluczowe

Organizowanie zabaw dla dzieci
 • integracyjnych
 • tematycznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Opiekun osoby niepełnosprawnej to osoba, która zajmuje się osobami w jakimś stopniu niepełnosprawnymi, pomagając im w codziennym funkcjonowaniu. Zakres obowiązków opiekuna jest bardzo różny i zazwyczaj wynika z formy i stopnia niepełnosprawności którą posiada dana osoba.


Umiejętności kluczowe

Opieka nad osobami starszymi
 • karmienie
 • organizacja czasu wolnego
 • gotowanie i podawanie posiłków
 • pielęgnacja i utrzymanie higieny osobistej
 • sprzątanie i robienie zakupów
 • podawanie leków

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętności komunikacyjne

Opiekun osoby starszej zajmuje się osobami w podeszłym wieku pomagając im w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Zakres obowiązków opiekuna może być bardzo różny - wszystko zależy od stanu zdrowia i potrzeb osoby starszej. Jednak najczęstsze zadania to pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, przygotowywanie posiłków, podawanie leków oraz wspólne spędzanie wolnego czasu. Wbrew pozorom jest to bardzo trudna praca, a opiekunowie osób starszych powinni się posiadać także dużą cierpliwość i życzliwość w stosunku do swoich podopiecznych.


Umiejętności kluczowe

Opieka nad osobami starszymi
 • karmienie
 • sprzątanie i robienie zakupów
 • organizacja czasu wolnego
 • pielęgnacja i utrzymanie higieny osobistej
 • podawanie leków
 • gotowanie i podawanie posiłków

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętności komunikacyjne

Zorganizowanie koncertu, festynu czy zawodów to zadania organizatora imprez. Planując dane przedsięwzięcie organizator musi uwzględnić wiele różnych czynników (np. miejsce, czas trwania, ewentualne zagrożenia, wielkość imprezy itp.), dlatego osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny posiadać szeroko rozwinięte umiejętności planowania, analizowania i wyciągania wniosków. Ważna jest także znajomość prawa.


Umiejętności kluczowe

Organizowanie imprez
 • wydarzeń kulturalnych
 • sportowych
 • masowych
 • festynów i zabaw rodzinnych
 • plenerowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Organizator turystyczny to osoba która zajmuje się planowaniem i organizowaniem wycieczek, obozów, rajdów, spływów kajakowych i innych zorganizowanych form turystyki. Organizator może być zatrudniony przez agencje turystyczne lub prowadzić własną działalność.


Umiejętności kluczowe

Organizowanie imprez
 • plenerowych
Organizowanie wycieczek
 • krajowych
 • miejskich
 • zagranicznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Praca pakowacza składa się z prostych czynności manualnych, mających na celu opakowanie produktu lub półproduktu i/lub zabezpieczenie ich na czas transportu.


Umiejętności kluczowe

Obsługa maszyn
 • metkujących
 • sortujących
 • etykietujących
 • pakujących
Pakowanie
 • produktów i towarów
 • kompleksowe konfekcjonowanie produktów
 • próżniowe

Kompetencje uniwersalne

 • dokładność i odpowiedzialność

Podstawowym zdaniem pielęgniarki jest sprawowanie opieki na pacjentami poprzez dbanie o ich właściwy komfort, higienę i czystość oraz pomoc w innych czynnościach których pacjent nie jest w stanie sam wykonać. Codzienna praca pielęgniarki polega na podawaniu leków, wykonywaniu iniekcji oraz asyście lekarzowi przy przeprowadzanych zabiegach i operacjach.


Umiejętności kluczowe

Usługi pielęgniarskie w zakresie
 • rehabilitacji
 • diagnostyki
 • pielęgnacji

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

To osoba odpowiedzialna na zadania związane z procesem drukowania wysokonakładowego w drukarni lub zakładzie poligraficznym. W praktyce, większe zakłady poligraficzne stosują podział zadań według specjalizacji – w takim przypadku poligraf będzie odpowiedzialny tylko za wybraną część ciągu produkcyjnego.


Umiejętności kluczowe

Prace poligraficzne
 • obsługa maszyn i sprzętu poligraficznego
 • komputerowe składanie i łamanie tekstów
 • drukowanie offsetem

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Do głównych zadań położnej należy opieka nad kobietą podczas trwania ciąży, porodu, a następnie w okresie połogu. Położne zajmują się także edukacją w zakresie planowania ciąży, dbania o ciążę oraz informuje o wszystkich niezbędnych badaniach jakie powinna wykonać ciężarna. Położna zazwyczaj odbiera poród i wspiera kobietę w opiece nad niemowlęciem aż do 6 tygodnia życia. Pracując jako położna warto posiadać wysokie kompetencje interpersonalne, które są szczególnie przydatne podczas porodu, kiedy kobieta ciężarna oprócz wsparcia medycznego potrzebuje także psychologicznej opieki


Umiejętności kluczowe

Usługi położnicze
 • opieka poporodowa nad matką i dzieckiem
 • poradnictwo laktacyjne
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w edukacji przedporodowej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Głównym zadaniem pomocy domowej jest prowadzenie domu. Zazwyczaj do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy: gotowanie, sprzątanie, pranie, prasowanie, robienie zakupów, czasami drobne prace w ogrodzie lub wyprowadzanie zwierząt domowych na spacer.


Umiejętności kluczowe

Opieka nad zwierzętami domowymi
 • psami/kotami
Gotowanie
 • posiłków domowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Pomocnik budowlany wykonuje prace pomocnicze przy budowie bloków, domów, mostów czy dróg. Jego zadania to: murowanie, malowanie, donoszenie materiałów budowlanych czy robienie zaprawy itp. Jest to praca, która jest bardzo obciążająca fizycznie dlatego pomocnicy budowlani powinni posiadać dobry stan zdrowia. Większość prac wykonywanych jest w pozycji stojącej w zmiennych warunkach atmosferycznych (na zewnątrz i wewnątrz obiektu).


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Pośrednik nieruchomości to praca w której kluczowe są kompetencje społeczne ponieważ sukces odnoszą tu głownie osoby, które lubią kontakt z klientem, są życzliwe, mają miłą aparycję i charakteryzują się dużą cierpliwością - ponieważ sfinalizowanie jednej transakcji może potrwać nawet kilka miesięcy. W tej pracy przyda się także znajomość technik sprzedaży. Wbrew pozorom praca w tym zawodzie nie jest łatwa i wymaga dużej wiedzy i znajomości zasad funkcjonowania rynku nieruchomości. Wysokość pensji jest zazwyczaj uzależniona od sprzedaży, a od pośredników zazwyczaj wymaga się prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Umiejętności kluczowe

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • kojarzenie stron transakcji
 • prowadzenie negocjacji cenowych
 • pomoc w dokonywaniu czynności organizacyjnych (gromadzenie dokumentacji)
 • gromadzenie i udzielanie informacji o nieruchmościach

Kompetencje uniwersalne

 • Umiejętność przekonywania

W sensie formalnym, w Polsce prawnikiem jest każda osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. W praktyce uzyskanie tytułu naukowego to dopiero podstawa do uzyskania specjalizacji w wybranym zawodzie prawniczym, jak np. radca prawny, adwokat, prokurator, komornik itd. Niezależnie od wybranej specjalizacji wykonywanie zawodu prawnika wymaga niezwykle wysoko wykształconych kompetencji społecznych oraz dużej odporności na stres.


Umiejętności kluczowe

Usługi prawnicze
 • prowadzenie obsługi prawnej firm
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i innych
 • reprezentowanie klienta
 • przeprowadzanie negocjacji
 • pisanie pozwów z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego i spadkowego

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Programista to osoba zajmująca się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Zadaniem programisty jest opracowywanie i wdrażanie do użytku programów komputerowych, spełniających przewidziane funkcje. Programowanie wymaga znajomości przynajmniej jednego z języków programowania.


Umiejętności kluczowe

Programowanie
 • rozwój istniejących aplikacji
 • tworzenie dokumentacji projektowej
 • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z oprogramowaniem
 • baz danych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest sprzedaż polisy ubezpieczyciela dla którego pracuje. Jednak aby dokonać transakcji większość agentów musi sama pozyskiwać potencjalnych klientów, co w praktyce okazuje się trudnym zadaniem – bo wiele spotkań z klientem kończy się bezowocnie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga od swoich agentów założenia działalności gospodarczej, a wynagrodzenie uzależnione jest od ilości zawartych umów.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Głównym celem i zadaniem nauczyciela przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dlatego nauczyciel przedszkola powinien w taki sposób organizować zajęcia dla dzieci, aby rozwijały one ich sferę zarówno fizyczną, umysłową jak i emocjonalno-społeczną czyli tzw.: dojrzałość szkolną. Nauczyciel przedszkola zajmuje się dziećmi w wieku od 3 do 7 lat.


Umiejętności kluczowe

Organizowanie zabaw dla dzieci
 • tematycznych
 • integracyjnych
Sprawowanie opieki nad dziećmi
 • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ramiarz to jeden z zawodów ginących. Ramiarze zajmują się wykonawstwem i konserwacją ram, a także samym oprawianiem w ramy przedmiotów, dla których są przeznaczone (obrazów, luster itp.).


Umiejętności kluczowe

Oprawianie w ramy
 • renowacja i rekonstrukcja starych ram i obrazów
 • prac na płótnie
 • obrazów
 • luster
 • fotografii

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Główne zadania recepcjonisty są uzależnione od miejsca w jakim pracuje (czy jest to hotel, przychodnia zdrowia czy firma). Ogólnie można powiedzieć, że praca recepcjonisty wiąże się przede wszystkim z obsługą klienta, dlatego osoby które chcą pracować na tym stanowisku powinny cechować się dużą cierpliwością i umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach (np. z agresywnym klientem).


Umiejętności kluczowe

Obsługa klientów w zakresie
 • rozpatrywania reklamacji
 • realizacji zamówień klientów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność obsługi klienta

Rzeźnik w swojej pracy dokonuje uboju zwierząt. Dokonuje również wstępnej obróbki mięsa – wykrawa i porcjuje poszczególne rodzaje mięsa. Może także uczestniczyć w procesie produkcji wędlin.


Umiejętności kluczowe

Wykonywanie prac z zakresu przemysłu mięsnego i rybnego
 • wytwarzanie wędlin
 • ubój zwierząt
 • rozdrabnianie mięsa
 • rozbiór i wykrawanie mięsa
 • porcjowanie mięsa

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Serwisant odpowiedzialny jest za profesjonalne i kompleksowe prowadzenie napraw oraz serwisowanie sprzętu budowlanego. Swoje usługi może wykonywać w warsztacie lub u klienta. Osoba, która chce podjąć pracę serwisanta musi charakteryzować się szeroką wiedzą z zakresu budowy maszyn, mechaniki i elektromechaniki.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Ślusarz jest rzemieślnikiem, którego zadaniem jest obróbka metalu. Celem jego pracy jest budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji lub mechanizmów z metalu, takich jak zamki, klucze, detale maszyn, okucia do drzwi i okien. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach.


Umiejętności kluczowe

Szlifowanie i polerowanie
 • aluminium/stali
 • stali nierdzewnej
Ślusarstwo
 • awaryjne otwieranie mieszkań i innych pomieszczeń
 • naprawa i montaż zamków
 • dorabianie kluczy
 • awaryjne otwieranie zamków w pojazdach

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Główne zadanie spawacza to oczywiście spawanie. Dodatkowo do obowiązków spawacza należy także przecinanie stalowych lub żeliwnych elementów konstrukcyjnych. Praca spawacza może być niebezpieczna – ponieważ jest on narażony na dymy spawalnicze czy poparzenia odpryskującymi odłamkami. Ponadto praca na tym stanowisku wymaga utrzymywania wymuszonej pozycji – dlatego spawacze często mogą nadwyrężać swój kręgosłup.


Umiejętności kluczowe

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się tworzeniem dokumentacji technicznej oraz jej analizowaniem w celu wychwycenia ewentualnych błędów lub nieprawidłowości. Specjalista ds. dokumentacji technicznej ma szansę na znalezienie pracy przede wszystkim w przedsiębiorstwach produkcyjnych należących do różnych branż.


Umiejętności kluczowe

Czytanie i analiza dokumentacji
 • technicznej oraz rysunków i schematów
Sporządzanie dokumentacji
 • technicznej oraz rysunków i schematów

Kompetencje uniwersalne

 • elastyczność działania/gotowość do uczenia się

Specjalista ds. logistyki nadzoruje pracę działu logistyki. W zależności od charakteru działalności zatrudniającej go do jego obowiązków należeć może: nadzór nad zaopatrzeniem, odpowiedzialność za działania firmy w zakresie importu lub eksportu materiałów, współpraca z dostawcami i klientami firmy, nadzór nad dokumentacją logistyczną i współpraca z zewnętrznymi instytucjami i firmami transportowymi itd.


Umiejętności kluczowe

Monitorowanie gospodarki magazynowej
 • realizacji zamówień i zleceń transportowych
 • dostaw/wysyłek
 • dystrybucji towaru
Wystawianie dokumentów przewozowych
 • transport morski
 • transport kolejowy
 • transport drogowy
 • transport lotniczy

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Specjalista ds. marketingu to ostatnio bardzo pożądany zawód. Spektrum obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest bardzo szerokie i uzależnione od wielkości i charakteru firmy. Zazwyczaj jednak zadania jakie stoją przed specjalistą ds. marketingu to opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej danej firmy czyli mówiąc wprost kreowanie wizerunku firmy i jej produktów.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie działań marketingowych
 • przeprowadzanie akcji marketingowych
 • opracowanie ofert handlowych
 • opracowanie działań PR
 • opracowywanie raportów z badań marketingowych
 • pisanie artykułów promocyjnych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Specjalista ds. produkcji to osoba odpowiedzialna za utrzymanie ciągłości produkcji. W zakresie jej obowiązków leży m.in. planowanie pracy pracowników produkcji, monitorowanie obciążenia i stanu technicznego linii produkcyjnej, a także zapewnienie stałych dostaw materiałów i półproduktów niezbędnych do produkcji. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie techniczne oraz szereg predyspozycji psychicznych, jako, że stanowisko to obarczone jest dużą odpowiedzialnością.


Umiejętności kluczowe

Planowanie produkcji
 • zwiększanie wydajności maszyn i urządzeń
 • planowanie zakupów i dostaw oraz zużycia materiałów
 • planowanie przeglądów i napraw maszyn i urządzeń
 • planowanie produkcji i jej kosztów
 • nadzór i planowanie pracy zmianowej
Monitorowanie procesów produkcyjnych
 • pomiar i analiza bieżącej produkcji

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu BHP i ppoż. Jest także powoływana w celu wyjaśniania przyczyn wypadków i okoliczności nieszczęśliwych zdarzeń, które miały miejsce na teranie danego zakładu. Ponadto specjalista ds. BHP i ppoż musi cały czas kontrolować warunki pracy i informować pracodawcę o ewentualnych zagrożeniach.


Umiejętności kluczowe

Kontrolowanie i nadzór
 • przestrzegania przepisów BHP
Prowadzenie instruktażu (szkoleń) dla stanowisk wykonawczych w branży budowlanej z zakresu
 • przepisów BHP i p.poż.

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi to pracownik działu HR, zajmującego się zarządzaniem potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa i realizowaniem strategii personalnej firmy. Dział HR prowadzi proces selekcyjny nowych pracowników oraz sprawuje kontrolę na ścieżkami rozwoju zawodowego pracowników już zatrudnionych.


Umiejętności kluczowe

Usługi doradcze
 • doradztwo dotyczące rekrutacji pracowników
 • doradztwo w rozwoju kariery i zawodowej

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Spedytor to osoba, odpowiedzialna za bieżące planowanie i optymalizację kosztów przewozów (krajowych lub międzynarodowych) realizowanych na potrzeby biznesu. Spedytor sprawuje kontrolę nad formalną stroną przewozów, przygotowując niezbędną dokumentację, a także monitoruje rozliczenia z klientami i jednostkami zewnętrznymi, uczestniczącymi w realizacji przewozów.


Umiejętności kluczowe

Odprawa celna
 • reprezentowanie klientów przed urzędem celnym
Usługi spedycyjne
 • spedycja morska
 • spedycja międzynarodowa
 • spedycja lądowa
 • spedycja krajowa
 • spedycja kolejowa

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Steward to członek załogi statku wodnego albo powietrznego, którego obowiązkiem jest dbanie o komfort i bezpieczeństwo pasażerów podczas rejsu lub lotu.


Umiejętności kluczowe

Obsługa jednostki lotniczej
 • przekazywanie zasad bezpieczeństwa lotu
 • obsługa pasażerów
Obsługa jednostki pływającej
 • obsługa pasażerów jednostki

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność współpracy w zespole

Stolarz zajmuje się wykonawstwem przedmiotów użytkowych z drewna. Zawód ten wymaga fachowej wiedzy, dotyczącej gatunków drewna oraz możliwości ich wykorzystania. Stolarz wykonuje również inne prace, związane z branżą meblarską, takie jak: okleinowanie, wykańczanie powierzchni płaskich, montowanie okuć metalowych i pokrewne.


Umiejętności kluczowe

Konserwowanie i renowacja
 • mebli i wytworów drewnianych
Stolarstwo - wykonanie
 • mebli kuchennych
 • mebli ściennych i/lub zabudowy wnęk
 • naprawy stolarskie
 • mebli tapicerowanych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Zawód szewca polega obecnie głównie na konserwacji oraz naprawie obuwia oraz jego części. Obecnie coraz rzadziej szewcy zajmują się tradycyjnym, rzemieślniczym wyrobem obuwia.


Umiejętności kluczowe

Usługi szewskie
 • rozciąganie obuwia
 • wymiana i dorabianie fleków, obcasów, podeszw
 • kompleksowa naprawa i renowacja obuwia
 • impregnowanie obuwia

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Do obowiązków szkoleniowca należy prowadzenie szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kwalifikacje uczestników. Tematyka szkoleń różnić się będzie w zależności od zakresu kompetencji szkoleniowca. Praca ta wymaga wysoko rozwiniętych umiejętności społecznych i komunikacyjnych.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie szkoleń
 • z podstawowej obsługi komputera
 • sprzedażowych
 • warsztatów kompetencji menedżerskich
 • warsztatów kompetencji społecznych
 • z grafiki komputerowej
 • zawodowych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Sztukator to rzemieślnik-artysta, zajmujący się tworzeniem lub odtwarzaniem sztukaterii i innych gipsowych elementów dekoracyjno-stylizacyjnych wnętrz i elewacji budynków.


Umiejętności kluczowe

Sztukatorstwo - usługi
 • produkcja elementów sztukatorskich
 • artystyczne malowanie elementów sztukateryjnych
 • rekonstrukcja i renowacja starej sztukaterii

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Zawód telemarketera wymaga dużej systematyczności, motywacji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami dlatego nie każdy nadaje się do tej pozornie łatwej pracy. Telemarketer telefonicznie kontaktuje się z potencjalnym klientem, prezentuje dana usługę lub towar i zachęca do jego zakupu. Na pensję telemarketera zazwyczaj składa się tzw. podstawa oraz premia od ilości sprzedanych produktów lub usług.


Umiejętności kluczowe

Obsługa klientów w zakresie
 • promowania towarów i usług
 • pozyskiwania nowych klientów
Obsługa barmańska
 • przygotowywanie kaw artystycznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Tłumacz to osoba, która dzięki znajomości co najmniej dwóch języków dokonuje przekładu treści (pisanej lub mówionej) z języka źródłowego na język docelowy.


Umiejętności kluczowe

Tłumaczenia
 • symultaniczne
 • przysięgłe
 • pisemne
 • naukowe
 • biznesowe
 • bezpośrednie

Kompetencje uniwersalne

 • umijętność organizowania pracy własnej

Praca tokarza polega na obsłudze maszyn skrawających. Podczas takiej obróbki uzyskuje się pożądany element metalowy lub plastikowy o określonych parametrach i fakturze. Szczegółowe zadania tokarza zależą od rodzaju przedmiotów, które obrabia i od rodzaju obsługiwanej tokarki. Tokarz powinien wykazywać się dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, a pracę znajdzie we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się obróbką, skrawaniem.


Umiejętności kluczowe

Czytanie i analiza dokumentacji
 • technicznej oraz rysunków i schematów

Kompetencje uniwersalne

 • elastyczność działania/gotowość do uczenia się

Zadaniem trenera jest przekazanie wiedzy oraz doskonale pewnych umiejętności i zachowań uczestników szkoleń (negocjacji, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów). Trener to ostatnio bardzo popularny zawód nie bez powodu – osoby które znajdą zapotrzebowanie na swoje usługi mogą zarabiać nawet kilka tysięcy miesięcznie.


Umiejętności kluczowe

Prowadzenie szkoleń
 • warsztatów kompetencji społecznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Wiertacz drąży otwory wiertnicze (lub nadzoruje ten proces) w powierzchni ziemi lub w kopalniach pod ziemią. Celem wykonywania odwiertów może być np. ustalenie budowy geologicznej podłoża lub wykrycie podpowierzchniowych zasobów naturalnych.


Umiejętności kluczowe

Wykonywanie wierceń i odwiertów
 • eksploatacyjnych ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców
 • geologicznych i geofizycznych
 • ujęć wodnych
 • studni/szybów
 • specjalistycznych otworów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność podejmowania decyzji

Zarządca nieruchomości zajmuje się odpowiednim zarządzaniem budynkami i przestrzenią im przyległą. Do obowiązków zarządcy nieruchomości należy utrzymanie w czystości danej nieruchomości oraz utrzymanie podległych mu budynków w należytym stanie technicznym. Z usług zarządców nieruchomości korzystają najczęściej wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Formalne wymogi, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości zostały zniesione. Praca ta wymaga jednak niezwykle szerokich kompetencji społecznych oraz predyspozycji osobistych, a także obszernej wiedzy interdyscyplinarnej.


Umiejętności kluczowe

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi - obsługa nieruchomości
 • techniczna
 • reprezentowanie wspólnoty
 • prawna
 • bankowo-księgowa
 • administracyjna

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem

Zegarmistrz jest specjalistą w zakresie naprawy i konserwacji zegarków i zegarów różnej konstrukcji.


Umiejętności kluczowe

Zegarmistrzostwo
 • wymiana baterii, pasków i bransolet
 • naprawa i konserwacja zegarów

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej

Złota rączka to osoba, która potrafi samodzielnie wykonać większość drobnych prac domowych zaczynając wymiany gniazdka elektrycznego kończąc na tapetowaniu.


Umiejętności kluczowe

Malowanie i tapetowanie
 • tapetowanie
 • malowanie ścian i sufitów
Montaż drobnych elementów domowych
 • mebli
 • sprzętu AGD
 • lamp, kinkietów, żyrandoli
 • kranów, kolanek, zaworów i uszczelek
 • gniazdek elektrycznych

Kompetencje uniwersalne

 • umiejętność organizowania pracy własnej


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Tel. 91 814 94 75-6
Tel. 91 814 94 17
E-mail: witrynapracy@zpsb.pl

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia