Jak wdrożyć nowego pracownika do pracy?

komunikacja pracownicy zarządzanie

Właśnie zakończyłeś proces rekrutacji nowych pracowników. Włożyłeś dużo pracy w znalezienie najlepszych kandydatów. Zredagowałeś ogłoszenia o pracę, przeanalizowałeś setki nadesłanych dokumentów, odbyłeś kilkanaście rozmów kwalifikacyjnych. Jesteś zadowolony z rezultatów. Nowozatrudnieni zapowiadają się na dobrych pracowników. Uwaga! To nie koniec! Aby w pełni cieszyć się skuteczną rekrutacją musisz jeszcze zadbać o wdrożenie ich do pracy.


Dlaczego warto dobrze zaplanować adaptację nowych pracowników?

 • Ułatwi to nowym pracownikom wejście do nowej pracy, zredukuje stres, zwiększy poczucie bezpieczeństwa
 • Zmniejszy prawdopodobieństwo szybkiego odejścia, a zatem i nowej rekrutacji
 • Zapewni lepszą atmosferę w zespole, ułatwi akceptację nowej osoby, pozwoli na szybszą identyfikację z firmą i większe zaangażowanie w pracę
 • Poprawi integrację zespołu i ułatwi współpracę
 • Nowi pracownicy szybciej wdrożą się w wykonywanie obowiązków, co zwiększy ich samodzielność i efektywność oraz zapewni płynność w realizacji zadań
 • Pozwoli lepiej poznać nowych pracowników, ocenić ich potencjał i plany zawodowe

Jak zatem krok po kroku przeprowadzić wdrażanie nowej osoby?

 1. Wyznacz osobę, która zaopiekuje się nowym pracownikiem. Jej zadaniem będzie wprowadzenie zatrudnionego w zadania merytoryczne, odpowiadanie na wszystkie pytania oraz zadbanie o dobre samopoczucie w nowym zespole.
 2. Zadbaj o wprowadzenie nowego pracownika w następujące obszary:
 • Misja i cele organizacji -  przedstaw pracownikowi długoterminowe cele i plany działania, udostępnij materiały na temat firmy, zapoznaj krótko z jej historią, pozycją na rynku, strukturą własnościową, głównymi klientami i kontrahentami. Wskaż powiązania z innymi filiami itp.
 • Zespół – poinformuj pracowników o zatrudnieniu nowej osoby, przedstaw ją w zespole. Opowiedz kto z kim pracuje, jaka jest zależność stanowiskowa i zakres zdań poszczególnych osób, jak wygląda współpraca w dziale i między działami. Zachęć zespół do wsparcia i przychylnego traktowania nowego pracownika.
 • Zasady pracy – wprowadź pracownika w obowiązujące regulaminy. Opowiedz o sposobie wynagradzania, premiach, rozliczaniu zaliczek, nadgodzinach i innych obowiązujących zasadach. Poinformuj o panujących w firmie zwyczajach. Zwróć uwagę również na nieformalne normy (np. jak obchodzimy urodziny pracowników?)
 • Zadania i obowiązki – przedstaw szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności pracownika. Opowiedz w jaki sposób jego praca będzie monitorowana. Określ trudności jakie  mogą pojawić się w pracy i sposoby radzenia sobie z nimi. Wskaż wyposażenie miejsca pracy i niezbędne narzędzia.
 1. Po mniej więcej tygodniu dokonaj z pracownikiem pierwszej oceny pracy. Omówcie błędy, jakie się pojawiły, niejasne kwestie i wątpliwości. Zachęć pracownika do zadawania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami na temat pracy firmy. Może dostrzegać „świeżym okiem” coś czego Ty nie widzisz.

Narzędzia do skutecznych wdrożeń

Aby przeprowadzić skuteczne wdrożenie do pracy możesz skorzystać z kilku narzędzi:

 • ulotki i broszury na temat firmy
 • list powitalny od kierownika jednostki
 • zapoznawcza rozmowa z dyrektorem
 • rozesłanie e-maila do pracowników z informacją o nowej osobie
 • e-mail powitalny do nowego pracownika zawierający najważniejsze informacje organizacyjne, dostęp do intranetu
 • szkolenia i wyjazdy integracyjne
 • spotkania nieformalne
 • indywidualny program wdrażający
Pamiętaj! Wdrażanie do pracy dotyczy nie tylko nowozatrudnionych. Warto zadbać o nie także w przypadku pracowników przekwalifikowujących się lub zmieniających z stanowisko wewnątrz firmy.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 53

Tel. 91 814 94 75-6
Tel. 91 814 94 17
E-mail: witrynapracy@zpsb.pl

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia